Dozorný orgám

Dozorný orgán SOI (Slovenská Obchodná Inšpekcia):

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32
P.O. Box 5
820 07 Bratislava 27
E-mail: ba@soi.sk